Birleşme noktalarını neme karşı koruyan koruyucu katman